Vlooienmarkt Vrijwilligers gezocht!

Op zondag 17 mei 2015 organiseert de Mgr. Bekkersgroep wederom een vlooienmarkt. Deze zal zijn van 11.00 uur tot 15.00 uur. Verspreid over het gehele terrein zullen er een groot aantal kramen staan waar op diverse spullen te koop worden aangeboden. Om al deze spullen op te halen, te sorteren en te verkopen hebben wij heel wat handen nodig. Wij maken dan ook graag gebruik van uw kwaliteiten en inzet!

De opbrengst van de vlooienmarkt komt geheel ten goede aan onze scoutinggroep. Wij gebruiken dit geld om de activiteiten op de wekelijkse bijeenkomsten en de kampen te financieren. Indien wij deze vlooienmarkt niet zouden organiseren zou de contributie dan ook flink stijgen. U kunt zich daarom voorstellen dat wij om deze reden de inzet van ouders erg op prijs stellen.

Medewerkers van de vlooienmarkt kunnen rekenen op een hapje, een drankje en natuurlijk een gezellige dag! Na het opbouwen op zaterdag 16 mei kunt u aanschuiven voor een gezellige barbecue.

Deze pagina bevat de data en tijden waarop wij uw hulp kunnen gebruiken. U kunt mailen wanneer u kunt helpen naar: vlooienmarkt@mgrbekkersgroep.nl ook kunt u het aanmeldformulier online invullen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u dat vóór zaterdag 11 april kunt doen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Organisatie Vlooienmarkt 2015

Vlooienmarkt 17 mei 2015

Op zondag 17 mei 2015 organiseert de Mgr. Bekkersgroep wederom een vlooienmarkt. Van 11.00 uur tot 15.00 uur zullen diverse spullen te koop aangeboden worden op ons terrein aan de Europalaan te Son, waar ongeveer 50 kramen komen te staan waarop de gebruiksgoederen gesorteerd en uitgestald worden.

De entree van de vlooienmarkt bedraagt €1,50. U kunt dit betalen aan de
poort op zondag 17 mei of een sponsorkaart kopen, welke tevens toegang geeft.
Sponsorkaarten worden verkocht door leden die langs de deuren gaan, Sponsorkaarten kosten €1,50.


Scouting

De opbrengst van de vlooienmarkt komt geheel ten goede aan onze scoutinggroep.
Dit geld hebben we elke week nodig om de kinderen en jongeren van Son & Breugel
een plezierige vrijetijdsbesteding te bieden. Tijdens de scoutingactiviteiten staan thema’s
als samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing centraal.
Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.
Voor vragen of informatie, kunt u het beste even naar onze website surfen: www.mgrbekkersgroep.nl