Vlooienmarkt Vrijwilligers gezocht!

Op zondag 17 mei 2015 organiseert de Mgr. Bekkersgroep wederom een vlooienmarkt. Deze zal zijn van 11.00 uur tot 15.00 uur. Verspreid over het gehele terrein zullen er een groot aantal kramen staan waar op diverse spullen te koop worden aangeboden. Om al deze spullen op te halen, te sorteren en te verkopen hebben wij heel wat handen nodig. Wij maken dan ook graag gebruik van uw kwaliteiten en inzet!

De opbrengst van de vlooienmarkt komt geheel ten goede aan onze scoutinggroep. Wij gebruiken dit geld om de activiteiten op de wekelijkse bijeenkomsten en de kampen te financieren. Indien wij deze vlooienmarkt niet zouden organiseren zou de contributie dan ook flink stijgen. U kunt zich daarom voorstellen dat wij om deze reden de inzet van ouders erg op prijs stellen.

Medewerkers van de vlooienmarkt kunnen rekenen op een hapje, een drankje en natuurlijk een gezellige dag! Na het opbouwen op zaterdag 16 mei kunt u aanschuiven voor een gezellige barbecue.

Deze pagina bevat de data en tijden waarop wij uw hulp kunnen gebruiken. U kunt mailen wanneer u kunt helpen naar: vlooienmarkt@mgrbekkersgroep.nl ook kunt u het aanmeldformulier online invullen. Wij zouden het erg op prijs stellen als u dat vóór zaterdag 11 april kunt doen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Organisatie Vlooienmarkt 2015